Sankofa Counseling

Ons aanbod

Wanneer kiezen voor Sankofa Counseling?

Sankofa Counseling zet zich in om gezinsproblematiek waarbij er sprake is van verstoorde onderlinge relaties in de context van psychiatrische problemen, partner relatieproblemen, vechtscheidingen, opnieuw samengestelde gezinnen, kindermishandeling, huiselijk geweld en verslavingsproblematiek direct aan te pakken. 

Wat biedt Sankofa Counseling op niveau?

Op client niveau
Cliënten worden met onze aanpak eerder en met goede resultaten geholpen. Daardoor verergeren problemen niet onnodig.

Op gezinsniveau
Gezinsproblematiek hangt meestal samen. Het vroegtijdig signaleren van deze samenhang en het verbeteren hiervan is goed voor het gehele gezinssysteem.

Op gemeente/stadsniveau
Door het eerder inzetten van specialistische hulp worden gezinsproblemen eerder gesignaleerd en aangepakt. Dat maakt dat met name jeugdigen andere keuzes kunnen maken en ouders beter in ouderschap kunnen staan, wat direct voordelen oplevert voor de bredere samenleving. Eerder specialistische hulp inzetten kan bovendien kostenbesparend werken.

Weerstand? Geen probleem!

Door onze jarenlange ervaring in het drang- en dwang kader behalen wij uitstekende resultaten bij gezinnen die aversie voelen tegen hulpverlening of bij gezinnen die niet gemotiveerd zijn voor een hulpaanbod. Heeft een gezin weerstand tegen hulpverlening en is er sprake van gezinsproblematiek in de context van onderlinge relaties? Onze aanpak biedt uitkomst.

Sankofa Counseling helpt, óók bij weerstand

Waarin onderscheiden wij ons?

  • Géén 9 tot 5 mentaliteit
  • Geen wachtlijsten
  • 100% ambulante hulp/behandeling
  • Vaste hulpverlener/behandelaar
  • 24/7 bereikbaarheid
  • Preventief inzetbaar
  • Inzetbaar binnen het gedwongen kader
  • Wij geven niet snel op
  • Wij kunnen weerstand en complexiteit verdragen
  • Lastige casuïstiek is bespreekbaar