Sankofa CounselingSankofa Counseling

AMBULANTE HULP, BEHANDELING & BEGELEIDING

Ambulante hulpverlening en begeleiding in complexe (gezins)situaties

Als er sprake is van gezins- en of individuele problematiek in de context van relaties is het van belang dat aan te pakken met de juiste hulp. Dit voorkomt dat problemen groter worden of voortbestaan. Sankofa Counseling zet zich in om problematiek waarbij er sprake is van verstoorde onderlinge relaties in de context van opvoeding, psychische problemen, partnerrelatieproblemen, rouw & verlies, vechtscheidingen, kindermishandeling, huiselijk geweld en verslavingsproblematiek direct aan te pakken. Met onze aanpak helpen wij mensen weer op weg.

Onze diensten zijn

Ambulant

Onze hulp wordt aangeboden in de eigen omgeving van de client en zijn systeem.

Maatwerk

Onze hulpaanbod is volledig gericht op de specifieke hulpvraag en de persoonlijke situatie van de client en zijn systeem.

Transcultureel

Wij hebben aandacht voor de familiale en culturele achtergrond of de invloed van etniciteit, religie, gender en sociale klasse.

Sankofa Counseling? De juiste keus!

Sankofa Counseling biedt ambulante hulp en begeleiding aan mensen die problemen ervaren in relatie tot de ander. Binnen ons  hulpaanbod hebben wij veel aandacht voor de onderlinge relaties en interacties binnen de contexten waarmee de client verbonden is. Deze contexten kunnen grote invloed hebben op de problemen die de client of cliëntsysteem ervaart.

Wat doen wij?

Wat doen wij?

Sankofa Counseling biedt maatwerk aan elk individu of gezinsysteem omdat elke situatie anders is. In onze werkwijze hebben wij veel aandacht voor de onderlinge relaties en interacties binnen de contexten waarmee de cliënten verbonden zijn en richten wij ons op het verbeteren daarvan.

Lees verder

Over Ons

Sankofa Counseling is een kleine organisatie met een grote opdracht

Lees verder

Interesse in samenwerking?

Neem contact met ons op