Sankofa Counseling

Onze werkwijze

Wat doen wij?

Sankofa Counseling gaat tijdens behandeling uit van systeemdenken. Daarbij gaat het om het besef dat alles op een bepaalde manier met elkaar samenhangt. Vanuit dit besef zien wij relaties en kunnen wij deze begrijpen. Gezinnen bestaan uit gezinsleden die onderlinge relaties met elkaar hebben en elkaar in die onderlinge relaties beïnvloeden. Binnen het systeem vallen behalve directe gezinsleden ook alle belangrijke naasten van een gezin. Dat kunnen een oma en opa, tante en oom en buren zijn of andere belangrijke bij het gezin betrokken personen.

Het gezinssysteem

Iedereen maakt deel uit van een sociaal systeem. Ook in een gezin zijn individuen met elkaar verbonden omdat er een relatie met elkaar bestaat. In een gezinssysteem bevinden zich meerdere soorten relaties. Binnen dat systeem van relaties vindt veel interactie plaats tussen verschillende individuen en daarbij kan veel mis gaan. Onze werkwijze richt zich op de interacties en communicatiepatronen binnen een gezinssysteem en het verbeteren daarvan.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een behandelingsvorm waarbij diverse mensen binnen een systeem betrokken worden. Waar individuen op welke manier dan ook een relatie met elkaar hebben  beïnvloeden ze elkaar door hun wederzijdse gedrag en gevoelens. Daardoor ontstaat een complex systeem waarbij door specifieke factoren problemen kunnen ontstaan. Door met elkaar te kijken naar de relatie tussen individuen en hun achtergronden kunnen problemen worden opgelost of klachten worden verbeterd. Bij het kijken naar de relaties en hun achtergrond maken wij in onze systeembehandeling altijd gebruik van een genogram.

Transcultureel

Met onze transculturele werkwijze hebben wij extra aandacht voor cultuuraspecten en hoe deze van invloed kunnen zijn op de gezinssituatie. Zo hebben we aandacht voor families aspecten en etniciteit, religie, gender en sociale klasse.