Sankofa Counseling BVVisie & Missie

Onze Visie

 

Bij Sankofa Counseling geloven we in een wereld waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken, ongeacht culturele achtergrond of levensomstandigheden. Onze visie is geworteld in de principes van empathie, inclusiviteit en empowerment.

 

  • Empathie en Begrip

 

We erkennen dat iedereen een uniek verhaal heeft en dat iedere ervaring waardevol is. Onze benadering is doordrenkt van empathie en begrip, waarbij we luisteren zonder oordeel en met een open hart. We streven ernaar om een veilige ruimte te creëren waar onze cliënten zich gehoord en begrepen voelen, ongeacht hun achtergrond of de uitdagingen waarmee ze te maken hebben.

 

  • Inclusiviteit en Diversiteit

 

Diversiteit is een kracht die ons verrijkt en versterkt. Bij Sankofa Counseling omarmen we de verschillende culturele, etnische en sociale achtergronden van onze cliënten. We zijn toegewijd aan het bieden van diensten die cultureel sensitief en relevant zijn. Onze hulpverleners zijn getraind om te werken binnen diverse culturele contexten, en we respecteren en waarderen de unieke waarden en tradities van iedere cliënt.

 

  • Empowerment en Groei

 

Onze missie is om individuen, gezinnen en gemeenschappen te ondersteunen bij het overwinnen van obstakels en het bereiken van hun doelen. We geloven in de kracht van empowerment – het vermogen van mensen om hun eigen leven vorm te geven en positieve veranderingen te bewerkstelligen. Door middel van persoonlijke begeleiding, educatie en ondersteuning helpen we onze cliënten om hun veerkracht en zelfvertrouwen te vergroten, zodat zij in staat zijn om uitdagingen te overwinnen en hun potentieel te realiseren.

 

Onze Missie

 

Bij Sankofa Counseling is het onze missie om hoogwaardige, toegankelijke en cultureel sensitieve hulpverlening te bieden die bijdraagt aan het welzijn en de groei van individuen, gezinnen en gemeenschappen. We streven ernaar om een bron van steun en inspiratie te zijn voor iedereen die onze hulp zoekt, en om een positieve impact te hebben op de levens van onze cliënten.

 

Onze Waarden

 

  • Respect: We respecteren de waardigheid, culturele identiteit en autonomie van elke cliënt.
  • Integriteit: We handelen eerlijk, ethisch en transparant in al onze interacties.
  • Samenwerking: We werken samen met cliënten, hun families en andere hulpverleners om de best mogelijke resultaten te bereiken.
  • Innovatie: We blijven ons ontwikkelen en verbeteren door voortdurend te leren en nieuwe benaderingen te integreren.